RYTMUS DNE A ROKU


Rytmus dne

Níže uvedený rytmus školky je pouze rámcový. Bytí v přítomnosti je proměnlivé a vzájemné hledání řešení spontánně vzniklých situací se někdy neobejde bez odchylek v daném rytmu dne.

7.30 setkání průvodců, čtení, průpověď, příprava prostoru

8.00 – 8.30 příchod dětí do školky, hry a činnosti dle vlastní volby, spolupráce s průvodcem

8.30 ranní kruh – rituál, zpěv, pohyb, tanec, zopakování našich pravidel

9.00 svačina

9.15 dopolední program – výlet po okolí, vedená a volná činnost v lese (dle týdenního / ročního plánu), tvoření

11.30 hygiena a oběd, úklid po obědě

12.15 – 12.30 vyzvedávání dětí po obědě

12.30 odpolední odpočinek, rituál před spaním, pohádka, klidové aktivity pro nespící děti

14.15 úklid po spaní

14.30 – 15.30 odpolední program – volná hra, tvoření

14.45 odpolední svačina

15.00 – 16.00 úklid prostoru, vyzvedávání a odchod dětí po odpoledním programu

Rytmus roku

Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Též začleňujeme tematické celky vycházející z environmentální výchovy, Waldorfské pedagogiky, Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a konceptu lesních mateřských škol. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání.

“Netrap se minulostí a nestrachuj se o budoucnost. Žij přítomným okamžikem s vděčností a láskou.”