KONCEPCEDůvěra-bezpečné riziko

Vzájemná důvěra mezi dětmi, průvodci a rodiči je základem našeho bytí. Věříme, že dítě dokáže odhadnout své možnosti. Necháváme je lézt na stromy, zacházet s nářadím. Vedeme je k samostatnosti, ale jsme vždy nablízku ku pomoci.Život v přírodě

Naší přirozeností je nejen pobyt v přírodě, ale prožívání přírody za každého počasí, v rámci denních i ročních cyklů. Máme zázemí v sadu, spíme v teepee, chodíme do okolí zkoumat louky a remízky. Obklopují nás stromy, rostliny, ptáci a další zvířata, staráme se o záhonky. Cítíme na vlastní kůži, jak chutná déšť, zima, bláto i pohlazení sluníčka. 

Volná hra

Dětem nabízíme tvořivý či jiný program, ale důležitou součástí dne je a bude jejich volná hra. Věříme, že svobodná hra v přirozeném prostředí je pro dětský vývoj nepostradatelná. Většina učení totiž u dětí předškolního věku probíhá právě prostřednictvím hry, a aby mohl být člověk v kontaktu se svým já, potřebuje zase dostatek volnosti.


Svoboda-respekt-hranice

Ctíme svobodu a respektujeme jedinečnost každé bytosti, přitom jsme si vědomi, že jsme součástí něčeho většího (skupiny, přírody, vesmíru). Aby bylo dobře nám všem, společně vytváříme pravidla, jež formují hranice a tím chrání bezpečí jednotlivců i celku.Vztah

Dítě se může plně rozvíjet jen tehdy, pokud se cítí v bezpečí a jistě v naší lásce. Jednou z našich priorit je tedy mít s dětmi dobrý vztah. Stejně tak pečujeme o vztahy mezi námi a okolím. Naším cílem je vytvářet společenství s rodinným prostředím.

Zdravá strava

Svačinky si nosí děti své a obědy si necháváme dovážet - zdravé, makrobiotické. Občas si společně vaříme a to je taky prima. Důležité však pro nás není jenom jídlo strávit do bříšek, ale i strávit ho společně. Vnímáme to jako posvátný okamžik v běhu všedního dne.

“Budoucnost, kterou bychom chtěli zajistit vlastním dětem, bude utvářena slušností k dětem jiných rodičů.”