CENÍK

Výše platby za docházku dítěte k datu 4. září 2023

Školkovné je téměř výhradním způsobem financováním chodu lesního klubu. Pro školku a nás průvodce je jeho současná výše na bytostní hraně, ale zároveň chápeme, že ne všichni z vás rodičů si mohou dovolit platit za docházku dětí ještě více. Usilujeme proto o přeměnu lesního klubu na lesní mateřskou školu s finančním příspěvkem státu, ale než se tak stane, rozdělili jsme školkovné na dvě "úrovně" a je jen na vás, vašich možnostech a altruistickém cítění, v jaké výši školkovné budete hradit.
První úroveň je BĚŽNÉ školkovné pro rodiče, jež si nemohou dovolit přispět více.
Druhá úroveň je PODPŮRNÉ školkovné pro rodiče, jež mají možnost nás více podpořit.

BĚŽNÉ ŠKOLKOVNÉ

2 dny

v týdnu

3 dny

v týdnu

4 dny

v týdnu

5 dní

v týdnu

PODPŮRNÉ ŠKOLKOVNÉ

2 dny

v týdnu

3 dny

v týdnu

4 dny

v týdnu

5 dní

v týdnu

Platbu je třeba hradit do 15. dne předchozího měsíce, a to nejméně na 1 měsíc dopředu na účet zřizovatele. Do poznámky platby je třeba uvést KALENDÁŘNÍ MĚSÍC a CELÉ JMÉNO DÍTĚTĚ.

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Výši platby sdělí průvodce rodičům předem a rodiče finanční obnos předají průvodci při předání dítěte.

Stravování

Svačinky a obědy zajišťují dětem rodiče.

“Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.”