PŘIHLAŠOVÁNÍ


Jak postupovat:

1. Úvodní kontakt

Úplně na začátku je nezbytné domluvit si schůzku v klubu, která slouží pro seznámení rodičů a dítěte s prostředím klubu a s průvodci.

Zápis dětí do klubu probíhá v dubnu a květnu na dnech otevřených dveří a také v průběhu roku dle volných kapacit. Individuální schůzky mimo dny otevřených dveří jsou zpoplatněny částkou 200,- Kč. V případě zájmu je možné po domluvě předem zajistit zdravý oběd dle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách klubu.

2. Přihláška

Dále rodič vyplní a podepíše Přihlášku a Smlouvu o péči o dítě (její součástí je i Provozní řád), které jsou ke stažení na našich webových stránkách a zašle je na adresu Lesního klubu Zeměkus nebo je osobně odevzdá průvodcům.

3. Rozhodnutí o přijetí

Do dvou týdnů po doručení dokumentů rodiče obdrží informaci o přijetí dítěte, která bude vyhodnocena na základě daných kritérií (viz v textu níže), případně o zařazení dítěte na čekací listinu. V případě přijetí dítěte, nejpozději do 7 dní od obdržení vyrozumění o přijmutí, uhradí rodič registrační poplatek – zálohu ve výši 1000,-Kč. Registrační poplatek je nevratný, bude odečten z první platby školného. Pokud nebude poplatek v daném termínu uhrazen, bude místo nabídnuto jinému žadateli.

O přijetí dětí rozhodují průvodci školky na základě přihlášky, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

Kritéria přijetí dítěte do lesního klubu

  • zralost dítěte pro předškolní docházku (posuzují průvodci)

  • datum přijetí přihlášky

  • zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami

  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

  • kapacita školky a model docházky

  • sourozenci – mají přednost

“Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.”